2022 GRESB Beoordeling

Inmiddels zijn de resultaten van de GRESB bekend. Waren we vorig jaar gepast trots op de resultaten, dit jaar zijn we ronduit enthousiast. Het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft in de Standing Investments Benchmark de maximum score van 5 sterren behaald en daarnaast een GRESB Green Star ontvangen! Met een score van 88 zijn we binnen onze referentiegroep als 4e meest duurzame vastgoedfonds van West-Europa geëindigd.

Dit betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. De voornaamste reden van deze score is dat we het afgelopen jaar de ESG-prestaties van de portefeuille hebben geanalyseerd en besparende maatregelen hebben genomen. Dit is een on-going proces waar we continu zullen uitkijken naar verbeteringen.

GRESB

De GRESB Real Estate Assessment meet de duurzaamheidsprestaties van vastgoedfondsen en -portefeuilles. De 2022 Real Estate Benchmark kende de grootste groei ooit, met 1.820 entiteiten die nu wereldwijd deelnemen en $ 6,9 biljoen aan Gross Asset Value (GAV) vertegenwoordigen in 74 landen. Aanzienlijke groei was geconcentreerd in Noord- en Zuid-Amerika (30%) en Europa (16%).

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.