Het Apollo Zorgvastgoedfonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare seniorenwoningen en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders bevorderen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en lage gecorreleerde, inflatiegebonden inkomensrendementen in combinatie met een aanzienlijke maatschappelijke impact. Hieronder vindt u enkele kerncijfers van het fonds. Deze cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd. Alle onderstaande informatie is onderverdeeld naar kleur van de drie subfondsen:

Laatste update: Q1 2024

BESCHERMD WONEN

Dit subfonds belegt in residentieel vastgoed met een zorg-/welzijnscomponent. Huurovereenkomsten worden over het algemeen met de individuele bewoners gesloten. Doorgaans verblijven bewoners gemiddeld tien jaar in deze zorg- en welzijnswoningen.

ZORG- EN BEHANDELCENTRA

Dit subfonds belegt in vastgoed waarin meerdere zorgaanbieders en instellingen zijn ondergebracht, zoals huisartsen, een apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten en een bloedlab. Verder kan er geïnvesteerd worden in gespecialiseerde klinieken en medische laboratoria. De leasetermijn voor dit segment is doorgaans 12 jaar of meer.

VERPLEEGCOMPLEXEN

Dit subfonds belegt in onroerend goed waarin mensen met uitgebreide zorgbehoeften worden verpleegd en verzorgd. De doelgroep is vaak ouder dan 75 jaar, maar er verblijven ook jongeren met een handicap of gezondheidsproblemen die 24/7 uitgebreide zorg nodig hebben. De hoofdhuurder is een zorgorganisatie die een huurcontract afsluit voor doorgaans 15 tot 20 jaar.

28

Objecten in Nederland

28

Objecten per subfonds

518

Verpleegbedden

90.404

Bruto vloeroppervlak (m2)

228,4

Bruto vermogenswaarde (mln)

116,7

Huidige pijplijn (mln)

7.2

GPR (gemiddeld)

GRESB beoordeling 2023

GREEN STAR – Real Estate Benchmark

64%

EU EPC A-label of hoger

Deze factsheet dient altijd te worden gelezen in samenhang met het fondsspecifieke informatiememorandum. De factsheet bevat informatie van Hartelt Fund Management B.V. Hartelt Fund Management BV, een beheerder van beleggingsinstellingen, is bevoegd en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) om beleggingsinstellingen te beheren, zoals beschreven in artikel 2:65 Wft. De informatie in deze factsheet is een momentopname en is aan voortdurende verandering onderhevig. De factsheet is louter informatief en kan niet worden beschouwd als een uitnodiging tot een aanbieding of advies. Hartelt Fund Management B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de in de factsheet opgenomen informatie. Hartelt Fund Management B.V. wijst elke verantwoordelijkheid (voor gevolgen) van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van de inhoud van deze factsheet van de hand. Deze factsheet bindt Hartelt Fund Management B.V. niet. Deelname aan een Hartelt Fund Management B.V. staat alleen open voor Nederlandse professionele beleggers in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als u geen Nederlandse professionele belegger bent, is deze informatie niet voor u bestemd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.