OVER HARTELT

Hartelt Fund Management is een boutique fondsbeheerder, gespecialiseerd in zorgvastgoed. Ons vlaggenschip Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar huisvesting voor zorginstellingen en senioren.

Wij bieden institutionele beleggers stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-gebonden inkomensrendement in combinatie met een significante maatschappelijke impact door te investeren in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting en zorgvoorzieningen ten behoeve van ouderen en zorgaanbieders.

Ons team bestaat uit zeer ervaren professionals met een sterk trackrecord in het beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicomanagement. Als boutique zijn we erg gefocust en hebben we een sterke ‘alignment of interest’ met onze klanten.

Ons bedrijf is opgericht in 2013. Hartelt Fund Management is gevestigd in Maastricht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) als AIFM.

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en seniorenwoningen.

SENIOR MANAGEMENT TEAM

Hartelt heeft een team van toegewijde professionals met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring. Ons team is multidisciplinair met een bewezen staat van dienst in het beheer van institutionele vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicobeheer.

Joep Munten

Managing Director

+31 (0)6 460 856 77

j.munten@hartelt-fm.com

Linkedin

Victor Gulickx

Director Funds

+31 (0)6 251 880 70

v.gulickx@hartelt-fm.com

Linkedin

Michel van Oostvoorn

Director Investments

Wendy Wasbauer

Office Manager

+31 (0)6 110 781 64

w.wasbauer@hartelt-fm.com

Linkedin

ONZE MISSIE

Het Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting voor senioren en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders ten goede komen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-geïndexeerd inkomensrendement in combinatie met een significante sociale impact.

ONS DOEL

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en huisvesting voor senioren.

KERNWAARDEN

AUTHENTIEK

We zijn altijd oprecht en trouw aan onszelf

VERANTWOORDELIJK

We koesteren het vertrouwen dat onze partners ons hebben toevertrouwd

TRANSPARANT

We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en woorden

TOEGEWIJD

We zijn toegewijd aan ons doel en onze langetermijnstrategie

BESTUUR

De aandelen in Hartelt worden gehouden door het senior-managementteam en door LIOF als strategische minderheidsaandeelhouder. LIOF is een investeringsmaatschappij van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg en voorziet in groeikapitaal voor innovatieve bedrijven.

DUURZAAMHEID

Verantwoord beleggen

Hartelt is sinds 2017 ondertekenaar van de PRI (Principles for Responsible Investment). PRI wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is ’s werelds grootste voorstander van verantwoord beleggen. Hartelt is sinds 2016 ook lid van GRESB. GRESB is de Global Real Estate Sustainability Benchmark, een door beleggers gestuurde organisatie die zich inzet voor het beoordelen van de ESG-prestaties van vastgoed wereldwijd.

Impact investeringen met zorg

De missie van het Apollo Zorgvastgoedfonds is het aangaan en beheren van langdurige samenwerkingsverbanden met institutionele beleggers en zorgaanbieders om te voldoen aan de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorgwoningen en -voorzieningen. Hiermee levert het Fonds kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed in Nederland en voorziet het in de behoefte aan zorghuisvesting en -voorzieningen om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Investeringen in zorgvastgoed leveren een stabiel (direct) inkomen op dat langdurig aan inflatie is gekoppeld en tegelijkertijd bijdraagt aan een basisbehoefte voor mensen. Zowel zorgconsumenten als zorgaanbieders hebben baat bij duurzame huisvesting en voorzieningen.

Duurzame beleggingsdoelstellingen

De Beleggingsstrategie van het Apollo Zorgvastgoedfonds is specifiek gericht op het investeren in betaalbare en duurzame hoogwaardige zorgaccommodaties en -faciliteiten om het leven van mensen die zorg nodig hebben, te verbeteren. Omdat het Fonds duurzame beleggingen tot doel heeft, wordt het geclassificeerd als een financieel product uit hoofde van artikel 9 (SFDR). Van het Fonds wordt verwacht dat het zijn duurzame beleggingsdoelstellingen bereikt door:

 1. Alleen te beleggen in vastgoed dat voldoet aan een minimumscore op het gebied van: (1) Energie, (2) Milieu, (3) Gezondheid, (4) Gebruikskwaliteit en (5) Toekomstige waarde.
 2. Alleen te beleggen in huisvesting die is ingedeeld in het betaalbare en / of middenklasse huursegment.
Integratie van duurzaamheidsrisico’s

Hartelt heeft een geïntegreerde duurzaamheidsrisicobeoordeling in haar due diligence-processen voor beleggen. Alle vastgoedobjecten worden beoordeeld volgens de landelijke GPR-methode. De vijf duurzaamheidsthema’s worden hieronder toegelicht:

 • Energie
  We beoordelen de energieprestaties van elk pand en krijgen inzicht in de verbetermogelijkheden.

 • Milieu
  Grondstoffen worden schaarser én duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt schadelijke emissies. Bestaande gebouwen renoveren of juist slopen beperkt schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen.

 • Gezondheid
  Mensen brengen een groot deel van de dag door in een woning, kantoor of school. Maar het binnenmilieu is vaak ongezond. Doel van dit thema is realisatie van gezonde gebouwen. Denk aan beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht.

 • Gebruikskwaliteit
  De samenleving vergrijst. Maar we willen langer thuis blijven wonen. Zorg en wonen moeten dus worden gecombineerd. Jongeren, gezinnen of gehandicapten hebben weer andere behoeften. En iedereen wil een veilige woonomgeving

 • Toekomstige waarde
  Er zijn wijken waar mensen niet willen wonen en wijken die populair zijn. Als de omgeving mensen dierbaar is, neemt de waarde van het vastgoed toe. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem. Ze zijn destijds niet toekomstbestendig gerealiseerd. Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving. Dat betekent bij bouw of renovatie rekening houden met functieverandering en belevingswaarde van de omgeving.

De GPR-beoordeling wordt uitgevoerd door derden om een onafhankelijk oordeel te garanderen.

Belangrijkste ongunstige effecten

Naast duurzaamheidsrisico’s houdt Hartelt ook rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Hartelt heeft daarom een Principal Adverse Impacts (PAI)-verklaring.

CARRIÈRE

We waarderen ondernemerschap, creativiteit en kritisch denken. Geïnteresseerd om lid te worden van ons team van toegewijde professionals in een snelgroeiend bedrijf? Stuur ons dan een e-mail en je cv.

COMMITMENT AAN INCLUSIVITEIT

Hartelt zet zich in voor een inclusieve werkplek die diversiteit en gelijke kansen omarmt en bevordert. We waarderen, respecteren en benutten de unieke bijdragen van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven om het begrip van de behoeften van onze klanten te vergroten en innovatieve oplossingen en producten te bieden aan een even diverse gemeenschap.

We zijn tegen alle vormen van discriminatie, of het nu gaat om leeftijd, handicap (fysiek of geestelijk), geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie of overtuiging, geslachtsverandering, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap en moederschap of enig ander kenmerk.

Selectie voor werk, promotie, opleiding of enig ander voordeel zal plaatsvinden op basis van bekwaamheid en bekwaamheid. Alle medewerkers zullen worden geholpen en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontwikkelen en de talenten en middelen van het personeel zullen volledig worden benut om de efficiëntie van de organisatie te maximaliseren.