OVER HARTELT

Hartelt Fund Management is een fondsbeheerder, gespecialiseerd in zorgvastgoed. Ons Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar huisvesting voor zorginstellingen en senioren.

Wij bieden institutionele beleggers stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-gebonden inkomensrendement in combinatie met een significante maatschappelijke impact door te investeren in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting en zorgvoorzieningen ten behoeve van ouderen en zorgaanbieders.

Ons team bestaat uit zeer ervaren professionals met een sterk trackrecord in het beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicomanagement. Als boutique zijn we erg gefocust en hebben we een sterke ‘alignment of interest’ met onze klanten.

Ons bedrijf is opgericht in 2013. Hartelt Fund Management is gevestigd in Maastricht en staat als AIFM onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) .

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en seniorenwoningen.

SENIOR MANAGEMENT TEAM

Hartelt heeft een team van toegewijde professionals met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring. Ons team is multidisciplinair met een bewezen staat van dienst in het beheer van institutionele vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicobeheer.

Joep Munten

Joep Munten

Managing Director
Michel van Oostvoorn

Michel van Oostvoorn

Director Investments
Victor Gulickx

Victor Gulickx

Director Funds
Rob Coenen

Rob Coenen

Manager Control & Reporting

HISTORIE

Hartelt is opgericht in 2013 en was destijds gevestigd in de historische buitenplaats Vaeshartelt, gelegen aan de noordzijde van Maastricht. De naam Vaeshartelt is in 1381 ontstaan toen Servaes van Mulcken, schepen van Maastricht, eigenaar werd van landgoed Hartelt. Daaruit ontstond de naam Vaeshartelt (= (Ser)vaes zijn Hartelt).

In 1851 kocht de bekende Maastrichtse industrieel Petrus Regout Vaeshartelt van Koning Willem II.

Door de groei die het bedrijf sinds 2013 heeft doorgemaakt, is Hartelt inmiddels verhuisd naar een meer centraal gelegen en goed bereikbaar kantoor in Maastricht. De naam Hartelt echter zal door deze achterliggende historie zeker in ere worden gehouden.

ONZE MISSIE

Het Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting voor senioren en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders ten goede komen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-geïndexeerd inkomensrendement in combinatie met een significante sociale impact.

ONS DOEL

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en huisvesting voor senioren.

KERNWAARDEN

AUTHENTIEK

We zijn altijd oprecht en trouw aan onszelf

VERANTWOORDELIJK

We koesteren het vertrouwen dat onze partners ons hebben toevertrouwd

TRANSPARANT

We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en woorden

TOEGEWIJD

We zijn toegewijd aan ons doel en onze langetermijnstrategie

DIRECTIE

De directie van Hartelt wordt gevormd door Joep Munten, Victor Gulickx en Michel van Oostvoorn. De aandelen in Hartelt worden gehouden door het senior-managementteam en door LIOF als strategische minderheidsaandeelhouder. LIOF is een investeringsmaatschappij van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg en voorziet in groeikapitaal voor innovatieve bedrijven.

BELONINGSBELEID

  1. Het beloningsbeleid van Hartelt is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van onnodige of onaanvaardbare risico’s voor Hartelt of haar cliënten.
  1. Het doel van het beloningsbeleid is om te voorkomen dat beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de fondsen, op Hartelt alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Hierbij is Hartelt van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze daarmee dient te correleren dat de betrokken medewerkers zich richten op de lange termijn belangen van de participanten, het vermijden van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid en de beheersing van risico’s voor de fondsen en Hartelt.
  1. Wanneer de beloning prestatie gerelateerd is, is het totale bedrag van de beloning gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de betrokken medewerker, het betrokken bedrijfsonderdeel en de resultaten van de financiële onderneming als geheel. Bij de beoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet-financiële criteria gehanteerd. Duurzaamheidsaspecten zijn hiervan geen onderdeel.
  1. De totale loonsom van de Hartelt staat aangegeven in de jaarverslagen van de fondsen en van Hartelt.
  1. Het beleid kan zonder voorafgaande waarschuwing worden geactualiseerd en zal hier worden gepubliceerd.

CARRIÈRE

Wij waarderen ondernemerschap, creativiteit en kritisch denken. Wil jij deel uitmaken van ons team van toegewijde professionals in een snelgroeiend bedrijf? Stuur ons dan een e-mail met jouw cv.