OVER

Het Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting voor senioren en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders ten goede komen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en een laag-gecorreleerd, inflatie-geïndexeerd inkomensrendementen in combinatie met een significante sociale impact.

Hartelt Fund Management is de beheerder van het Fonds. Hartelt is opgericht in 2013 en wordt als AIFM gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

MARKT

In 2050 telt de wereld meer dan twee miljard mensen ouder dan 65 jaar. Dat is meer dan 20% van de bevolking, terwijl dat percentage in de jaren negentig nog maar 10% was. De oorzaak ligt in de dalende geboortecijfers en het feit dat de levensverwachting toeneemt. De gevolgen zijn momenteel zichtbaar in de Westerse wereld door de pensionering van de babyboomgeneratie.

De effecten van vergrijzing zijn een belangrijke demografische ontwikkeling, die het beleggingsbeleid van veel institutionele beleggers beïnvloedt.

De belangrijkste trends in de Nederlandse zorgmarkt zijn

  • Mensen willen langer thuis wonen

    Deze ontwikkeling is al langer gaande en komt voort uit de wens en de huidige mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen.

  • Voorkeur voor kleinschalige zorgcomplexen

    In de buurt van de voormalige woonomgeving, wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is.

  • Specialisatie in genezing en behandeling

    Hierbij speelt de centrale rol van diagnostiek en behandeling in zorgcentra een grote rol.

STRATEGIE

Het Fonds identificeert, ontwikkelt en beheert beleggingen in zorgvastgoedobjecten die voldoen aan haar financiële en maatschappelijke doelstellingen.

Het Fonds belegt uitsluitend in Nederland in gemeenten met een toenemende vraag naar huisvesting en voorzieningen voor senioren.

Het Fonds heeft specifieke impactdoelstellingen die periodiek worden gemeten en gerapporteerd via een uniek online impactdashboard. Beleggers hebben toegang tot het beveiligde online impact dashboard om de gerealiseerde impact te volgen. Neem contact met ons op voor een demo-account van dit innovatieve impactdashboard.

Het Fonds richt zich op drie segmenten van de Nederlandse zorgvastgoedmarkt en bestaat uit drie sub-fondsen voor:

BESCHERMD WONEN

Biedt huisvesting aan ouderen met een zorgbehoefte die zelfstandig willen wonen. In deze woonzorg complexen wordt een combinatie van zorg, dienstverlening en welzijn geboden.

VERPLEEGCOMPLEXEN

Verpleegcomplexen richten zich op mensen met een intensieve zorgbehoefte. Dit omvat mensen met een ernstige psychogeriatrische (inclusief Alzheimer) en/of somatische aandoening.

ZORG- EN BEHANDELCENTRA

Zorgcentra bieden ruimte aan een breed scala aan eerstelijnszorgaanbieders, waaronder huisartsen, fysiotherapie en apotheken.

120%

Toename van mensen ouder dan 70 jaar

+28

Dagelijkse toename van mensen met dementie

+500

Toename behoefte aan centra

PORTFOLIO

1

Verpleegcomplex “Hofje Wendakker” in Heerde

2

Zorg- & Behandelcentrum “De Groene Hoven” in Apeldoorn

3

Zorg- en Behandelcentrum “De Brug” in Hengelo

4

Zorg- en Behandelcentrum “Archimedes” in The Hague

5

Beschermd wonen “De Kom” in Mijdrecht

6

Verpleegcomplex “Villa Oranje” in Schiedam

7

Zorg- en Behandelcentrum “Zeeburgereiland” in Amsterdam

8

Beschermd wonen “Tafelberg” in Blaricum

9

Verpleegcomplex “De Zuidlanden” in Leeuwarden

10

Zorg- en Behandelcentrum “Sint Jozef” in Deventer

11

Zorg- en Behandelcentrum “Twekkelerveld” in Enschede

12

Zorg- en Behandelcentrum “Eudokia” in Enschede

13

Medisch centrum “’t Venderink” in Hengelo

14

Zorg- en Behandelcentrum “Zorgpoli Haaglanden” in The Hague

15

Zorg- en Behandelcentrum “Tolgaarde” in Leusden

16

Zorg- en Behandelcentrum “Jannink” in Enschede