VOORWOORD

In steden en wijken zijn de zorgverleners in een gezondheidscentrum het eerste aanspreekpunt voor mensen met een (gezondheids) zorgvraag. De kernzorgverleners in een zorg- en behandelcentrum zijn huisartsen, een apotheek en fysiotherapeuten. De laatste jaren is met name de (poortwachters) rol van de huisarts aanzienlijk uitgebreid. De huisarts zal hierin een centrale rol blijven spelen, aangezien zij nu al met slechts 4% van het Nederlandse zorgbudget te maken hebben met 90% van de zorgvraag (bron: CBS / Finance Ideas). Voorbeelden zijn een meer buurtgerichte benadering van ouderen en jeugd en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar Zorg- en behandelcentra. Deze ontwikkelingen leiden tot een hogere (zorg) kwaliteit en lagere kosten.

De centra nemen zowel in aantal als in individuele grootte toe. Een duidelijke trend is te zien in clustering van huisartsen resulterend in groepspraktijken en clustering binnen zorg- en behandelcentra van zorgaanbieders. Naast bovengenoemde functies heeft een zorg- en behandelcentrum doorgaans ook huurders zoals: orthopedist, pedagoog, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker, tandarts en bloedonderzoek. In Nederland zijn er ongeveer 500 gezondheidscentra met een breed zorgaanbod. Dit aantal zal naar verwachting in 2040 zijn verdubbeld.

UITDAGING

De uitdaging bij een zorg- en behandelcentrum ligt in het bij elkaar brengen van de zorgdisciplines en het vinden van locaties voor passende en betaalbare huisvesting.
Vóór ons zorg- en behandelcentrum “De Brug” in Hengelo stond op het terrein van ziekenhuis ZGT een gebouw met huisartsen. De huisartsen wilden op de locatie blijven, maar wilden het gebouw verbeteren en uitbreiden met andere zorgdisciplines. Er was veel interesse van andere zorgaanbieders. Huisartsenpraktijk Contrast, apotheek Tuindorp, zorgorganisatie Sint Maarten (oa fysiotherapie, psychologie en diëtetiek) en het SHO diagnostiekcentrum zagen de (wederzijdse) voordelen en vormden zorg- en behandelcentrum “De Brug”. Met deze mix kan een compleet scala aan medische zorg worden aangeboden. Het centrum aan de Geerdinksweg, gelegen tussen het ziekenhuis en een grote woonwijk, wordt de locatie voor bijna 130 mensen werkzaam in de zorg.

OPLOSSING

We hebben samen met de zorgverleners een plan gemaakt voor een efficiënte indeling van het gebouw. Hierdoor is de infrastructuur tussen de verschillende zorgaanbieders efficiënt, waardoor een goede afstemming kan plaatsvinden. Onderdeel van het plan was ook om een duurzaam gebouw te realiseren met decentrale klimaatbeheersing en zonnepanelen. Na een grondige renovatie is het gezondheidscentrum medio 2019 officieel geopend. De zorgverleners en hun cliënten zijn zeer tevreden over het nieuwe gezondheidscentrum.

Virtuele tour

Klik hier voor een volledige impressie van zorg- en behandelcentrum “De Brug” in Hengelo

ERVARINGEN

“De samenwerking tussen huisarts en apotheek wordt verder versterkt. Voor de patiënt is het fijn dat als je net naar de dokter bent geweest, je meteen naar de apotheek in hetzelfde gebouw kunt. De apotheek biedt ook een medicijnkluis aan waar cliënten 24 uur per dag medicijnen kunnen ophalen ”, zegt huisarts Marinka Hamstra van huisartsenpraktijk Contrast.

Margreet Wildenborg, coördinator SHO: “(gezondheids) zorg dicht bij de mensen brengen, daar draait het om. Door de korte lijnen met de huisartsen is consultatie makkelijk en kunnen we onze dienstverlening afstemmen op de wensen van patiënten en huisartsen. ”