IMPACT INVESTERINGEN MET ZORG

De missie van het Apollo Zorgvastgoedfonds is het aangaan en beheren van langdurige samenwerkingsverbanden met institutionele beleggers en zorgaanbieders om te voldoen aan de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorgwoningen en -voorzieningen. Hiermee levert het Fonds kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed in Nederland en voorziet het in de behoefte aan zorghuisvesting en -voorzieningen om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren.

Investeringen in zorgvastgoed leveren een stabiel (direct) inkomen op dat langdurig aan inflatie is gekoppeld en tegelijkertijd bijdraagt aan een basisbehoefte voor mensen. Zowel zorgconsumenten als zorgaanbieders hebben baat bij duurzame huisvesting en voorzieningen.

DUURZAAMHEID

Verantwoord beleggen

Hartelt is sinds 2017 ondertekenaar van de PRI (Principles for Responsible Investment). PRI wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is ’s werelds grootste voorstander van verantwoord beleggen. Hartelt is sinds 2016 ook lid van GRESB. GRESB is de Global Real Estate Sustainability Benchmark, een door beleggers gestuurde organisatie die zich inzet voor het beoordelen van de ESG-prestaties van vastgoed wereldwijd.

Bevorderen van duurzame kenmerken

De beleggingsstrategie van het Fonds is er specifiek op gericht om te beleggen in betaalbare en duurzame zorgaccommodaties en -faciliteiten van hoge kwaliteit om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. De Beheerder is van mening dat aangezien het Fonds duurzame kenmerken bevordert, het binnen het toepassingsgebied valt van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake de informatieverstrekking op het gebied van duurzaamheid in de sector financiële diensten (“SFDR”).

Informatie over de specifieke ecologische en sociale kenmerken die de Sub-Fondsen promoten kan hier gevonden worden:

Precontractuele informatieverschaffing

Klik op een van de onderstaande knoppen om de precontractuele informatieverschaffing van financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten (artikel 8) te lezen van onze respectievelijke subfondsen.

HARTELT’S IMPACT TOT NU TOE

Hartelt heeft niet alleen duurzaam beleggen als doel, als bedrijf wil Hartelt ook haar footprint op onze planeet verkleinen. Om impact te creëren, hebben we ons aangesloten bij Regreener, een platform voor individuele personen en bedrijven, wiens missie het is om de klimaatverandering boom voor boom te bestrijden. Via abonnementen kunnen we helpen over de hele wereld bomen te planten, ontbossing tegen te gaan en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie.

2445

bomen
geplant

283,41

gecompenseerde
CO2

121,29

hectaren
regenwoud bescherming

DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Hartelt integreert duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeleid door alleen te beleggen in vastgoed dat als duurzaam kan worden aangemerkt. De duurzaamheid van een pand wordt uitgebreid getoetst met behulp van de GPR-methodiek waarbij vijf thema’s aan bod komen: energie, milieu, gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde. De minimale GPR-score voor opname in het Subfonds is 7,5 voor nieuwbouwprojecten en voor bestaand vastgoed streven de Subfondsen naar een minimum van 7,0. Indien een object niet voldoet aan de GPR-score, zal de Beheerder als onderdeel van het investeringsvoorstel een gedetailleerd renovatieplan opnemen over hoe de gewenste GPR-score op korte termijn zal worden bereikt.

BELANGRIJKSTE ONGUSTIGE EFFECTEN

Naast duurzaamheidsrisico’s houdt Hartelt ook rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Hartelt heeft daarom een Principal Adverse Impacts (PAI)-verklaring.

COMMITMENT AAN INCLUSIVITEIT

Hartelt zet zich in voor een inclusieve werkplek die diversiteit en gelijke kansen omarmt en bevordert. We waarderen, respecteren en benutten de unieke bijdragen van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven om het begrip van de behoeften van onze klanten te vergroten en innovatieve oplossingen en producten te bieden aan een even diverse gemeenschap.

We zijn tegen alle vormen van discriminatie, of het nu gaat om leeftijd, handicap (fysiek of geestelijk), geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie of overtuiging, geslachtsverandering, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap en moederschap of enig ander kenmerk.

Selectie voor werk, promotie, opleiding of enig ander voordeel zal plaatsvinden op basis van bekwaamheid en bekwaamheid. Alle medewerkers zullen worden geholpen en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontwikkelen en de talenten en middelen van het personeel zullen volledig worden benut om de efficiëntie van de organisatie te maximaliseren.