Stichting Pensioenfonds Achmea kiest voor het Apollo Zorgvastgoedfonds

Hartelt Fund Management is trots om aan te kondigen dat Stichting Pensioenfonds Achmea het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft gekozen voor haar impact investering.

Het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft een aantrekkelijke investeringsstrategie die is gebaseerd op sterke onderliggende demografische trends en het belang van duurzame huisvesting voor zorgverleners, haar cliënten en bewoners. Mensen willen zo lang mogelijke in hun eigen omgeving blijven wonen, hierdoor is het van groot belang dat er betaalbare en hoogwaardige zorgvoorzieningen in de buurt beschikbaar zijn. De objecten in het Fonds bieden en ondersteunen deze infrastructuur die ten goede komt aan de kwaliteit van een buurt.

Victor Gulickx, Fund Director Apollo Zorgvastgoedfonds:
“Wij zijn erg blij dat wij Stichting Pensioenfonds Achmea aan boord hebben als nieuwe investeerder in ons Fonds. Zij onderschrijven de visie en de strategie van het Fonds. Met de belegging van het pensioenfonds kunnen wij investeren in nieuwe zorgvoorzieningen die bijdragen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg”

Ambitie
Het Apollo Zorgvastgoedfonds streeft ernaar haar zorgvastgoedportefeuille te laten groeien tot € 1 miljard, waarmee het investeerders een combinatie van een stabiel financieel rendement met een positieve maatschappelijke impact biedt.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.