Zorgvastgoed is een veilige belegging die losstaat van economische schommelingen.

We worden met z’n allen steeds ouder. Waar moeten al deze ouderen straks wonen? Waar wíllen de ouderen van de toekomst straks wonen en gaat het aanbod daarop aansluiten? Victor Gulickx, Fund Director van Hartelt Fund Management BV, geeft zijn mening in het tweede deel van de drieluik over zorgvastgoed van Vastgoedmarkt.

Uit het eerste deel van de drieluik blijkt dat ouderen en zorgorganisaties grote behoefte hebben aan vooral meer levensloopbestendige woningen voor senioren. Zo’n levensloopbestendige woning is een kleine woning die gemakkelijk aangepast kan worden aan een toenemende zorgvraag en valt in een grijs gebied tussen woningen en zorgvastgoed. De in zorgvastgoed gespecialiseerde belegger Apollo Zorgvastgoedfonds kijkt met interesse naar de ontwikkeling op het gebied..

Minder economisch afhankelijk
Victor Gulickx, fund director bij het Apollo Zorgvastgoedfonds: ‘Ons beleggingsbeleid is dat er een component van zorg moet zitten aan vastgoed. Toen wij hiermee in 2013 begonnen zagen we dat de markt veranderde en dat er een tekort aan dit soort vastgoed was. Het vastgoedsegment wordt steeds volwassener omdat het een veilige belegging is die losstaat van economische schommelingen.

Levensloopbestendige woningen passen daarom niet in de portefeuille van Apollo. ‘Het is voor ons iets te vrij, die woningen zijn voor vitale ouderen en dat is geen echte zorg.’ Het fonds investeert uitsluitend in beschermd wonen, verpleegcomplexen en gezondheidscentra.

Een beschermd wonen-locatie is voor mensen met een beginnende tot vergevorderde zorgbehoefte, maar die wel zelfstandig kunnen en willen wonen. ‘In deze complexen hebben mensen een volwaardig appartement maar behouden ze de connectie met andere bewoners. Hier is een groot tekort aan door de stimulans vanuit de overheid om mensen langer thuis te laten wonen’, zegt Gulickx. In 2010 bleven mensen gemiddeld drie jaar in een verpleegcomplex, dat is nu tussen de acht en twaalf maanden. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, hebben ze behoefte aan zorg binnen handbereik. Om die reden investeert Apollo ook in lokale gezondheidscentra.

Victor Gulikckx, Fund Director Hartelt Fund Management

Victor Gulikckx, Fund Director Hartelt Fund Management

Huiselijke verpleeghuizen
Voor Apollo zijn verpleeghuizen belangrijke beleggingsobjecten. Daarbij ligt bij Apollo de focus op grootschaligheid maar met een prettige, huiselijke uitstraling. ‘Het personeelstekort in de zorg wordt steeds groter en we worden steeds afhankelijker van mantelzorgers en vrijwilligers. We hebben gemerkt dat als een verpleeghuis er prettig en huiselijk uitziet, er meer vrijwilligers en mantelzorgers komen. Door kleinschaligheid toe te passen binnen grootschalige complexen, kan de zorgaanbieder haar beschikbare zorg zeer efficiënt verdelen’, zegt Gulickx. Scheijgrond voegt eraan toe: ‘Het individualisme neemt toe, het sociaal netwerk wordt minder en vluchtiger, en mensen hebben minder kinderen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het schaarse zorgpersoneel dat er is, zo goed mogelijk wordt ingezet.’

Seniorenwijken
Gulickx is niet van plan om op termijn ook levensloopbestendige woningen mee te nemen in de portefeuille. ‘Dat is een taak voor de reguliere woningbelegger, wij gaan ons waarschijnlijk in de toekomst juist nog verder richten op specialistische zorg, zoals specialistische ziekenhuizen.’