Hartelt Fund Management gaat € 55 miljoen extra investeren in de Nederlandse zorgmarkt via ons Apollo Zorgvastgoedfonds. De combinatie van maatschappelijke impact en het stabiele, aan de inflatie gekoppelde rendement wordt door institutionele beleggers als zeer aantrekkelijk ervaren.

We zijn erg trots op het vertrouwen dat onze investeerders hebben in onze strategie en de samenwerkingsverbanden die we hebben in de zorgmarkt. Hierdoor kunnen we de portefeuille met woningen en voorzieningen voor ouderen en mensen met een medische aandoening verder laten groeien‘, legt fondsdirecteur Victor Gulickx uit. We willen deze samenwerkingen uitbreiden, wat leidt tot een aanzienlijke groei van de pijplijn en de portefeuille. We hebben ook een sterke focus op de duurzaamheid van bestaand en nieuw vastgoed zodat we de duurzaamheidsprestaties van onze portefeuille op lange termijn kunnen verbeteren.

Een voorbeeld waar dit wordt geïmplementeerd is een verpleeghuis in Leeuwarden dat in december 2021 is geopend. Noorderbreedte is de zorgaanbieder die 96 bewoners met Alzheimer verzorgt. Het pand ligt in een woonwijk en past perfect in de buurt. Van buitenaf zou men niet herkennen dat dit een verpleeghuis is.

Jabikshof, Noorderbreedte

Wij zijn zeer verheugd te zien dat meer institutioneel kapitaal zich op de zorgvastgoedmarkt begeeft.

Door te investeren in de zorgmarkt genieten beleggers van stabiele, aan de inflatie gekoppelde rendementen. De gezondheidszorg is gebaat bij duurzame en betaalbare huisvesting en voorzieningen in het algemeen.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.