De nieuwe investering in Enter is ontwikkeld voor het Herbergier concept van De Drie Notenboomen. Op 2 april j.l. is er gestart met de asbestverwijdering in het huidige gebouw waar aansluiten de sloop wordt ingezet. Daaropvolgend zal er eind Q2 met de nieuwbouw worden gestart en is de planning dat de oplevering Q1 2025 worden gerealiseerd. Het betreft een Herbergier+ waar 19 mensen met geheugenproblemen gehuisvest worden.

Bij deze Herbergier wordt er momenteel gekeken of die gebouwd kan worden naar de maatstaaf nul-op-de-meter. Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. Meestal heeft een nul-op-de-meterwoning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen in de verwarming van ruimtes en tapwater. Een nul-op-de-meterwoning is energieneutraal en levert de bewoners/huurders bovendien een grote besparing op de kosten voor energie op. Een energierekening van slechts enkele tientjes per jaar of zelfs een rekening van nul euro is eenvoudig te realiseren. In een tijd van stijgende woonlasten is een nul-op-de-meter-woning daarom erg gewild.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.