Impact van het Apollo Zorgvastgoedfonds – zomer 2018

Echte impact en ‘win win’

De markt voor zorghuisvesting verandert de komende decennia drastisch. Oorzaak is de zogeheten ‘dubbele vergrijzing’: het aantal 65-plussers neemt de komende 25 jaar met 1,3 miljoen toe en het aantal 75-plussers verdubbelt zelfs. Er is daardoor een groeiende behoefte aan goede (zorg)huisvesting.

Veel van de 75-plussers willen graag verpleegd of beschermd wonen met zorg in de nabijheid. Daarnaast is de vraag van de consument aan het veranderen: hij of zij wil ‘wonen met zorg’ waarbij vooral het welzijn van belang is. De huidige voorraad veelal traditionele zorghuisvesting voldoet bij lange na niet aan die kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Maatregelen met echte impact zijn nodig. Het Apollo Zorgvastgoedfonds wil actief en impactvol bijdragen aan eigentijdse zorghuisvesting en faciliteiten in Nederland. Met haar investeringen zorgt het zorgvastgoedfonds voor hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorghuisvesting waarmee het welzijn van bewoners, gebruikers en de omgeving wordt verhoogd.

Het Apollo Zorgvastgoedfonds draagt daadwerkelijk bij aan verbetering van de zorg. Dat doet het fonds in drie categorieën: beschermd wonen, verpleegcomplexen en gezondheidscentra. Hiermee ontstaat een echte win-winsituatie: voor de zorggebruiker, voor de zorgaanbieder én voor de belegger die er bewust voor kiest in de Nederlandse gezondheidszorg te investeren. Lees in deze krant de eerste voorbeelden en de impact: een verpleeghuis in Heerde en een gezondheidscentrum in Hengelo behoren tot de eerste mooie resultaten. En er volgen er meer. Doet u mee?