In Amsterdam duurzame huisvesting realiseren voor ouderen met behoefte aan zorg en ondersteuning. Dat is de ambitie van Amstelring. In december ondertekenden Amstelring en het Apollo Zorgvastgoedfonds het contract voor de realisatie van Eyckstaete. Woonzorgcomplex Eyckstaete wordt een gebouw voor vitale ouderen, waar zij in kunnen groeien, ook als zij op termijn zorg en ondersteuning nodig hebben. Tevens komen er appartementen voor mensen met reeds een (grote) behoefte aan zorg en ondersteuning. En er komen een aantal woningen speciaal voor zorgmedewerkers van Amstelring. De voorzieningen in het onderste deel van het gebouw zullen aansluiten bij zowel de behoefte van de bewoners van het gebouw als die van de wijk.

Eyckstaete: niet zomaar een woonzorglocatie
De woonzorglocatie van de toekomst kenmerkt zich vooral door verbinding. Verbinding tussen binnen en buiten, tussen oud en jong, tussen bereikbaarheid en betrokkenheid. De verbinding maakt het verschil in eenzaamheid, in wederkerigheid, in ertoe doen. En heeft daarmee een grote impact op de laatste jaren van het leven.

“Die laatste jaren van iemands leven moeten een afspiegeling zijn van het leven dat geleefd is. Waar eigen gewoontes en mooie herinneringen kunnen zijn. De wereld wordt kleiner, dus de leefomgeving wordt belangrijker. Eyckstaete voldoet aan die voorwaarden”, lichten Inge Borghuis en Jeroen Lambiks, bestuurders van Amstelring, toe. “Amstelring biedt zorg, ondersteuning en begeleiding in de woonzorglocatie én in de wijk.”

Bouwen voor de toekomst van IJburg
In IJburg zijn al wijkteams en verpleegkundigen van Amstelring actief. Er is echter nog geen woonzorglocatie op IJburg, terwijl er in de regio Amsterdam een groot tekort is aan plaatsen voor kwetsbare ouderen die 24 uur zorg en ondersteuning nodig hebben. In 2025 zijn er zo’n 600 extra plaatsen nodig voor mensen met een zware zorgvraag. In 2050 wonen er op IJburg ongeveer 1400 mensen van 65 jaar en ouder. Eyckstaete kan een invulling geven aan de zorgvraag van nu én van de toekomst.

Michel van Oostvoorn, namens het Apollo Zorgvastgoedfonds, vult aan “Een gebouw maken dat door zijn programmering zowel waarde toevoegt aan de omgeving én ingaat op de urgente vraag naar ouderenhuisvesting en naar huisvesting voor zorgmedewerkers is een uitgelezen kans. Het wordt ook een duurzaam pand, modulair en circulair. Passend bij de hedendaagse en toekomstige eisen van de bewoners van IJburg. Wij zijn erg blij met de samenwerking met Amstelring om dit gebouw te realiseren”.

Jacqueline Donga

Jacqueline Donga

Amstelring - persvoorlichting

T + 31 6 27650871
E jdonga@amstelring.nl

Michel van Oostvoorn

Michel van Oostvoorn

Apollo Zorgvastgoedfonds - Director Investments

Betrokken partijen

De specialistische kennis van de partijen is de kracht van de samenwerking

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.