2020 GRESB Beoordeling

Hartelt Fund Management toont zijn voortdurende inzet voor ESG-transparantie en verbeterde prestaties door deel te nemen aan de Real Estate Assessment 2020.

We zijn trots om aan te kondigen dat het Apollo Zorgvastgoedfonds in de GRESB Real Estate Assessment 2020 is uitgeroepen tot Global Sector Leader in de categorie Healthcare Development. Dit moedigt ons aan om ons engagement voort te zetten en onze inspanningen op het gebied van de ESG-prestaties van ons fonds verder op te voeren.

Elk jaar beoordeelt en benchmarkt GRESB de ESG-prestaties van vastgoed wereldwijd. De GRESB-beoordelingen worden geleid door wat beleggers en de sector beschouwen als materiële kwesties in de duurzaamheidsprestaties van beleggingen in vastgoed en zijn afgestemd op internationale rapportagekaders, doelstellingen en opkomende regelgeving.

De GRESB Assessment-structuur voor 2020 is fundamenteel gewijzigd, waardoor een nieuwe basis is vastgesteld voor het meten van prestaties. Deze herstructurering in 2020 omvatte de introductie van afzonderlijke beheer-, prestatie- en ontwikkelingscomponenten voor de vastgoedbeoordeling. GRESB raadt een directe vergelijking tussen de GRESB-scores voor 2020 en de resultaten van voorgaande jaren af.