Veranderingen zijn onvermijdelijk omdat sociale impact hoger op de agenda komt te staan

Hartelt publiceerde het volgende artikel in het mei-magazine van Real Asset Insight.

De sector bevindt zich in een uitstekende positie om over te stappen op maatschappelijk verantwoord beleggen op basis van overtuiging – zonder het rendement in gevaar te brengen. Nicol Dynes rapporteert

Er is een aanzienlijke mindshift geweest op het gebied van impactbeleggen binnen onroerend goed. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de verandering van houding, aangezien meer investeerders maatschappelijk verantwoord investeren en de impact ervan op gemeenschappen en de samenleving hebben ingezien.

“Investeerders zoeken nog steeds naar prestaties, maar nu willen ze prestaties met een doel”, zegt Nehla Krir, hoofd duurzaamheid en CSR bij BNP Paribas. “Het is door regelgeving gestuurd, maar ook op basis van overtuiging. Wij als vermogensbeheerders moeten al deze elementen stimuleren en combineren om zowel prestaties als impact te leveren.”

Impactbeleggen past bij onroerend goed omdat gebouwen van nature geworteld zijn in de gemeenschap en bedoeld zijn om nuttig te zijn voor mensen. “Het staat voorop bij de overwegingen van investeerders”, zegt Martin Zdravkov, hoofd van Residentieel en impactbeleggen in het VK bij Lasalle Investment Management. “Tijdens de pandemie is er niet alleen aandacht besteed aan het evalueren van problemen, maar ook aan het bijdragen aan oplossingen, zonder in te boeten aan rendement.”

“Ik geloof dat er een echte verandering heeft plaatsgevonden in de branche”, bevestigt Michel van Oostvoorn, directeur beleggingen bij Hartelt Fund Management. “Beleggers in onze fondsen willen echt die combinatie van sociale impact en financieel rendement, en zij geloven dat dit mogelijk is.”

‘Vastgoed is de ultieme beleggingscategorie met impact, omdat het een winkel van waarde is en onderdak biedt aan mensen.’ – Michel van Oostvoorn, Hartelt Fund Management

Het idee dat impactbeleggen betekent dat het rendement moet worden opgeofferd, is een “achterhaalde gedachte”, stelt hij: “Wij zijn er sterk van overtuigd dat maatschappelijk rendement het financiële rendement stimuleert. Op de lange termijn presteren strategieën voor impactbeleggen beter. ”

In de zorgsector in Nederland is bijvoorbeeld aangetoond dat hoge tevredenheidscijfers van bewoners en werknemers de bezettingsgraad stimuleren, wat op zijn beurt ook leidt tot financieel rendement.

“Beleggers zijn op zoek naar volume en rendement, maar willen hun strategieën ook afstemmen op de heersende trends”, zegt Ron van Bloois, voorzitter van de Senioren Vereniging Huisvesting & Zorg. “Daarom houden ze steeds meer rekening met het sociale element om een ​​waardeketen tussen hen en de gebruiker te creëren.”

SOCIALE DOELSTELLINGEN

Intentionaliteit is sleutel, omdat de hele strategie moet worden gebouwd rond de te bereiken sociale doelstellingen. “Impactbeleggen geeft extra doel en gaat veel verder dan alleen het opnemen van ESG in de strategie, hoe goed dat ook is”, zegt Abigail Dean, wereldwijd hoofd van strategische inzichten bij Nuveen. “Je kunt een strategie voor impactinvestering niet achteraf aanpassen. Het is een transformatieve investering, niet alleen een positieve. ”

Impactbeleggen past bij elke vastgoedsector. “Vastgoed is de ultieme beleggingscategorie met impact, omdat het een winkel van waarde is en onderdak biedt aan mensen”, zegt Van Oostvoorn. “Het levert op de lange termijn voor risico gecorrigeerde rendementen op, maar het moet een langetermijnverbintenis zijn. Exit is cruciaal: je kunt een betaalbaar woonproject na vijf jaar niet omdraaien. ”

Er is een focus geweest op woningen, zoals betaalbare woningen of gezondheidszorg, maar impactbeleggen kan worden aangepast aan andere beleggingscategorieën, voegt hij eraan toe. “Het kan worden uitgebreid tot alle sectoren van onroerend goed, want mensen werken in gebouwen en gebouwen bevinden zich in de gemeenschap.”

Impactbeleggen “past zowel bij kantoor of logistiek als bij woningen en het past in elke strategie”, zegt Krir van BNP Paribas.

MEERFACETE AANPAK

Het is veelzijdig en omvat veel verschillende aspecten. “Het creëren van banen, hernieuwbare energie, infrastructuur, groene ruimtes, elektrische voertuigen, dit zijn allemaal impact-investeringen”, voegt Dean toe. “Het werkt in alle vastgoedsectoren, maar je moet de impact voor elke activaklasse specificeren.”

‘Het is regelgedreven, maar ook overtuigend. Wij, als vermogensbeheerders, moeten al deze elementen stimuleren en combineren om zowel prestaties als impact te leveren ’- Nehla Krir, BNP Paribas

Hoewel het op overtuiging is gebaseerd, is het ook een vorm van toekomstbestendige investeringen, die ervoor zorgen dat ze veerkrachtig zijn. “Sociale impact is moeilijker te meten dan de impact op het milieu”, zegt van Bloois. “De waardering van de S is nog steeds lastig, en het is nog steeds niet duidelijk of we het zullen zien in huurniveaus of aan de opbrengstzijde.” Het meten van de impact is de cruciale maar moeilijke volgende stap, voegt hij eraan toe. “De gegevens bestaan ​​nog niet. We zijn net begonnen met het verzamelen van informatie en correlatie met waarde. ”

Enige benchmarking is nodig en indicatoren die zinvolle vergelijkingen tussen bedrijven en concurrenten mogelijk maken. “Het meten van de E in ESG was vroeger moeilijk, maar nu is het veel gemakkelijker”, zegt Zdravkov van LIM. “De volgende stap is het meten van de S, want om het te managen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving heb je het nodig