Van gedateerd naar toekomstbestendig en duurzaam gezondheidscentrum. Deel 1: de verkoop

Het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft in oktober 2021 geïnvesteerd in het Gezondheidscentrum Noord in ’s-Hertogenbosch.

Het centrum bevindt zich op dit moment in een verouderde staat en heeft dringend behoefte aan herontwikkeling, renovatie en verduurzaming. Het komende jaar gaat de aannemer aan de slag met het renovatieplan en zal het centrum volledig gemoderniseerd worden naar huidige maatstaven op het gebied van duurzaamheid. Het renovatieplan is tot stand gekomen in overleg tussen de zorgaanbieders, het Apollo Zorgvastgoedfonds en de aannemer. Gedurende het proces van renovatie zullen we met verschillende partijen spreken en naar hun ervaringen vragen. In dit eerste artikel spreken we met Peter Oostveen, huisarts in Gezondheidscentrum Noord, en vroegen hem waarom de huisartsen de keuze hebben gemaakt om het huidige pand te verkopen en na de renovatie en verduurzaming terug te huren.

In eerste instantie was dit gezondheidscentrum een samenvoeging van een aantal huisartsen, maar al snel bleek dat verbreding en verdieping van het aanbod van zorg- en welzijnsdiensten wenselijk was. “Wij zagen de druk op de zorgvraag toenemen door de veranderingen in het zorgstelsel. Door het zorgaanbod zoveel mogelijk te bundelen proberen we die druk wat te verdelen. Ook zorgaanbieders willen een betere werk-privé balans en minder werkdruk. Door de interdisciplinaire en laagdrempelige contacten onderling kun je zo accuraat mogelijk de juiste zorg aan te bieden aan patiënten. Dat vinden wij een win-win situatie voor zowel zorgaanbieders als voor patiënten. Een multidisciplinair centrum als het onze biedt daar een uitstekende oplossing voor”, aldus Peter Oostveen.

De verkoop van het pand kan daar een significante bijdrage aan leveren. We vroegen ons af of het in eigen beheer houden van het vastgoed nou wel zo verstandig was en als meerwaarde kan worden gezien. Het past namelijk niet in de primaire processen van een gezondheidscentrum en kost naar verhouding veel tijd. Tijd die we ook kunnen besteden aan het leveren van kwalitatieve zorg aan onze patiënten. We vinden dan ook dat dat laatste voorop moet blijven staan. Daarom hebben we een partij gezocht die het beheren van vastgoed wel als primair proces heeft en ook verstand heeft van het toekomstbestendig en duurzaam maken van het pand, zodat wij in ieder geval van die zorg ontlast worden en ons volledig kunnen richten op de patiënt. Het Apollo Zorgvastgoedfonds kwam daarbij voor ons als beste partij uit de bus, omdat ze gespecialiseerd zijn in zorgvastgoed en omdat zij een hele degelijke partij zijn met een lange-termijn visie.

Niet alleen voor de patiënten zal het een verbetering zijn, ook voor onze toekomstige collega’s zal het aantrekkelijk wordt om hier te komen werken. Het pand is op dit moment erg gedateerd waardoor we de zorg en werkomgeving niet kunnen aanbieden die we willen. Je wil als jonge huisarts toch het liefst werken in een pand met alle moderne technische voorzieningen die tegenwoordig worden gebruikt. Met renovatie en het duurzaam maken van het pand worden we weer toekomstbestendig en dat zal zeker invloed hebben op ons werkplezier en de kwaliteit van de zorg. Als jongste van de maatschap en enige niet-eigenaar van het pand heb ik er dus alle belang bij dat het pand duurzaam doorontwikkeld wordt en toekomstbestendig wordt gemaakt.

De uitstraling van het pand zal zeker bijdragen aan de beleving van de patiënten. Ik heb de tekeningen van de architect gezien. We hebben in overleg met de overige huurders onze wensen kenbaar hebben mogen maken aan de architect en konden aangeven welke ruimtes met welke functies wenselijk waren. De architect heeft er zijn creatieve ideeën op losgelaten en er echt iets moois van gemaakt. Het pand zal van binnen stukken lichter worden met meer open ruimtes. De functionaliteiten worden praktischer en de teamruimte wordt multidisciplinair.

“Het belangrijkste doel blijft het aanbieden van goede zorg aan onze patiënten. Daar doen we het uiteindelijk voor.” Peter Oostveen, Gezondheidscentrum Noord.

We zijn nu al bezig met het bekijken van het huidige aanbod van zorg in het complex, en welke uitbreiding we daaraan kunnen toevoegen. Wij voorzien dat er met het nieuwe pand ook meer patiënten bijkomen en dat het huidige pakket aan zorgaanbieders kan worden uitgebreid, maar willen eerst de renovatie afwachten en dan kijken welke ruimtes gebruikt kunnen worden voor deze uitbreiding. In het gezondheidscentrum komt in ieder geval ook een apotheek.

We hopen dat we met deze ontwikkelingen ons aanbod aan zorg zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen uitbreiden en een gezondheidscentrum kunnen neerzetten in de buurt waar mensen het prettig vinden om naartoe te komen. Dat blijft toch ons belangrijkste doel.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.