Het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft overeenstemming bereikt met ontwikkelcombinatie Dutch Creations BV/Careal BV over de verwerving van een nieuwbouw woonzorgcomplex in IJsselstein. Het complex zal in gebruik worden genomen door zorgorganisatie Claris.

Het complex is gelegen aan de Touwlaan in IJsselstein grenzend aan een park en op een steenworp afstand van het mooi historische centrum. Zorgaanbieder Claris zal het geheel gebouw in gebruik nemen en huisvesting en zorg bieden aan 26 bewoners. Elk appartement heeft een eigen badkamer. Tevens is er een grote gemeenschappelijke woonkamer en een mooie tuin voor de bewoners. Het complex is eveneens duurzaam met een EPC-waarde van 0,4 en een verwacht energielabel A. De bouw van het complex is inmiddels begonnen en de oplevering en opening zal plaatsvinden in de eerste helft van 2023.

Zorgaanbieder Claris biedt ouderen met geheugenproblemen liefdevolle zorg van hoge kwaliteit in combinatie met een comfortabele, huiselijke woonomgeving. Willem Holleman, directeur van Claris: “Vanuit persoonlijke ervaring met dementie zijn we de Claris Zorggroep gestart. Onze visie is met deze ervaring gelegd. We benaderen de geheugenproblematiek niet als een ziekte die moet worden behandeld, maar als een laatste fase in het leven van onze bewoners. In dit licht gaat het erom deze laatste jaren zo plezierig en warm mogelijk in te vullen. Dit betekent een heerlijk ontbijtje, genoeg te doen overdag en om 16.00 een lekker glas wijn bij de borrel. Net zoals wij dit ook thuis doen. Vandaar: Welkom thuis in IJsselstein.”

Dutch Creations/Careal, bijgestaan door Colliers Maatschappelijk Vastgoed, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie zorggebouwen. Len van Rekom namens Careal: “Wij zijn blij dat we met deze ontwikkeling een rol van betekenis hebben kunnen spelen voor deze (steeds groter wordende) zwakkere doelgroep. Tevens zijn we verheugd dat we in Hartelt Fund Management een partner hebben gevonden die het te realiseren complex langjarig beschikbaar wil stellen voor de ouderenzorg. We wensen Claris en Hartelt veel succes met de exploitatie.”

Het Apollo Zorgvastgoedfonds investeert namens pensioenfondsen in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting en faciliteiten voor ouderen en mensen met een (zware) zorgbehoefte. Het Fonds wordt beheerd door Hartelt Fund Management en investeert in geheel Nederland. Michel van Oostvoorn, Director Investments of Hartelt Fund Management: “Wij zijn blij met de samenwerking met Dutch Creations/Careal en Claris om in IJsselstein huisvesting en zorg te realiseren voor mensen met een zware zorgbehoefte.”

Michel van Oostvoorn

Michel van Oostvoorn

Director Investments Apollo Zorgvastgoedfonds

Over Apollo Zorgvastgoedfonds

Het Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting voor senioren en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders ten goede komen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-geïndexeerd inkomensrendement in combinatie met een significante sociale impact.
Meer informatie: www.hartelt-fm.com

Over Claris Zorggroep

Claris biedt ouderen met geheugenproblemen liefdevolle zorg van hoge kwaliteit in combinatie met een comfortabele, huiselijke woonomgeving. Bij het verlenen van zorg gaat Claris uit van de interesses, de persoonlijkheid en de fysieke en cognitieve gesteldheid van de mensen die in onze zorgvilla’s wonen. Claris noemt dit ‘belevingsgerichte zorg’. Claris heeft meerdere locaties in Nederland, waaronder De Bilt, Wassenaar en Amsterdam en een groot aantal locaties in de pijplijn.
Meer informatie: www.claris-zorggroep.nl

Over ontwikkelcombinatie Dutch Creations/Careal

Ontwikkelcombinatie Dutch Creations/Careal heeft zichzelf als doel gesteld om het verschil te maken op het gebied van zorgvastgoed. De ontwikkelcombinatie beschikt over specialistische kennis op het gebied van het ontwikkelen en realiseren van zorgvoorzieningen (intra- en extramuraal), primair gericht op de ouderenzorg. Dutch Creations/Careal ziet een grote en mooie uitdaging in het ontwikkelen van passende seniorenhuisvesting om de groeiende vraag landelijk het hoofd te kunnen bieden. Er staan landelijk diverse projecten op de rol om in te spelen op de explosief groeiende vraag naar geschikte huisvesting.
Meer informatie: www.careal.nl

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.