Hartelt sluit aan bij Regreener

Hartelt belegt niet alleen met duurzaam kenmerken, ook als bedrijf wil Hartelt haar emissievoetafdruk op onze planeet verkleinen. Om impact te creëren, hebben we ons aangesloten bij Regreener, een platform voor individuele personen en bedrijven, wiens missie het is om de klimaatverandering boom voor boom te bestrijden. Via abonnementen kunnen we helpen over de hele wereld bomen te planten, ontbossing tegen te gaan en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.