GRESB Real Estate Assessment

Ook dit jaar neemt Hartelt Fund Management deel aan de GRESB Real Estate Assessment. GRESB is een wereldwijde ESG-benchmark. Vastgoedfondsen, REIT’s, vastgoedbedrijven, vastgoedontwikkelaars, beheerders van infrastructuurfondsen en asset operators gebruiken GRESB om hun ESG-prestaties te beoordelen. Dit gebeurt in een gestandaardiseerd, wereldwijd erkend kader, zodat zowel beleggers als beheerders kunnen handelen op basis van ESG-gegevens en -inzichten. De beoordelingsperiode loopt van 1 april tot 30 juni en de resultaten worden rond 1 oktober verwacht.

Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees onze disclaimer.