Hartelt Fund Management B.V. lanceert haar eerste Fonds

NLII Apollo Zorgvastgoedfonds nieuwe financieringsmogelijkheid voor zorginstellingen

Maastricht, 28 juni 2016 – Hartelt Fund Management B.V. lanceert haar eerste Fonds: het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds. Deze propositie is samen met Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) en de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) ontwikkeld. Het fonds investeert in zorghuisvesting en faciliteiten. Dit geeft institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in de groeiende zorgsector wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan versnelling van de noodzakelijke modernisering van zorgvastgoed in Nederland.

Welkom alternatief

Op basis van de demografische ontwikkeling bestaat er een jaarlijkse investerings- en financieringsvraag van zorgvastgoed. Dit loopt op van EUR 1,5 miljard in 2016 naar EUR 3,3 miljard in 2030. Door het jarenlange terughoudend financieringsbeleid van de banken was het voor zorginstellingen niet mogelijk te investeren in nieuw vastgoed. Institutionele beleggers konden hierdoor, ondanks grote interesse, niet grootschalig in deze vastgoedsector beleggen. Met de oprichting van het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds is dit nu wel mogelijk.

Inspelen op veranderende vraag

De zorgsector is sterk in beweging. Door de demografische ontwikkelingen kent de vraag naar zorg een explosieve groei. Ook verandert de vraag van de zorgconsument: mensen willen langer thuis wonen, de vraag naar kleinschalige intensieve zorgcomplexen neemt sterk toe en er vindt een duidelijke verschuiving plaats naar de eerstelijns zorgverlening. Hierdoor is niet alleen het huidige zorgaanbod onvoldoende, maar voldoet ook de huidige voorraad zorgvastgoed veelal niet.

Opzet en omvang van het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds

Het fonds gaat investeren in drie segmenten van de zorgvastgoedmarkt: beschermd wonen, verpleegcomplexen en genees- en behandelcentra. SPH is, met een investering van € 80 miljoen, de eerste belegger in het fonds. De beoogde omvang van het fonds is EUR 200 mln.

HFM en NLII zijn momenteel in gesprek met meerdere geïnteresseerde beleggers voor het fonds.

Johan Reesink, voorzitter SPH: “Naast een solide investering met een marktconform rendement hechten wij ook veel waarde aan de maatschappelijke bijdrage die SPH met deze investering levert”.

Victor Gulickx, Fondsmanager van het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds:
“We willen zorginstanties en institutionele beleggers samenbrengen op het gebied van zorgvastgoed. We zijn zeer verheugd over de leidende rol van SPH om de beschikbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse zorghuisvesting en faciliteiten te stimuleren”.